Gravesøknader i Hamar kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hamar kommune

Graving i Hamar kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hamar.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Saksmapper Dokumenter
1
Henter data
Journalnummer Tittel Dato Adresse Type Avsender Mottaker Saksbehandler Saksdokument Vedlegg
21/38-1 Sanitærmelding 23.02.2021
1/49
Inngående M DOBLOUG AS
Hamar kommune - VA
RSE Mer