Gravesøknader i Hamar kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hamar kommune

Graving i Hamar kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hamar.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/17
Entreprenør MATHISEN AS
Start 06.02.2023
Slutt 01.10.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Folkestads gate 52 -52
Arvesens veg 4G -4G
Ankervegen 12 -12
Furnesvegen 18 -18
Søknad gjelder Vegarbeid, VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.01.2023
Tittel VA - Sagatun, Folkestads gate
Byggherre
Organisasjon: HAMAR KOMMUNE (orgnr.: 970540008)
Kontaktperson: Audhild Leistad (tlf.: 41309370)
Stedsansvarlig
Thomas Kvikstadhagen (tlf.: 47816260)
Ansvarshavende
Øystein Mathisen (tlf.: 90866753)