Gravesøknader i Hamar kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hamar kommune

Graving i Hamar kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hamar.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/105
Entreprenør BJØRN FRENNING TRANSPORT OG GRAVING AS
Start 09.05.2022
Slutt 30.04.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kvitbekkgata 58 -66
Søknad gjelder Gatelys, Signalkabel, El-nett, Fjernvarme, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.05.2022
Tittel Stålverket Torg
Byggherre
Organisasjon: RAUBEKKGATA 13 AS (orgnr.: 921861192)
Kontaktperson: Wilhelm Holst (tlf.: 97749029)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Thor Arne Midtskogen (tlf.: 99029886)