Gravesøknader i Hamar kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hamar kommune

Graving i Hamar kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hamar.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/42
Entreprenør M DOBLOUG AS
Start 03.03.2021
Slutt 31.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Heidmanns gate 16
Storhamargata 22B -61
Høyensalgata 4 -19
Sangenvegen 1 -3
Søknad gjelder Vegarbeid, Gatelys, Signalkabel, VA-anlegg, Overvann, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.02.2021
Tittel 915-VVA Storhamargata
Byggherre
Organisasjon: HAMAR KOMMUNE TEKNISK DRIFT OG (orgnr.: 974638215)
Kontaktperson: Vidar Antonsen (tlf.: 90152474)
Stedsansvarlig
Marius M Kolbu (tlf.: 970 52 159)
Rolf Arntsen (tlf.: 97052154)
Ansvarshavende
Stig Olstad (tlf.: 97032098)