Gravesøknader i Hamar kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hamar kommune

Graving i Hamar kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hamar.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/48
Entreprenør DOBLOUG ENTREPRENØR AS
Start 27.04.2020
Slutt 30.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sagatunvegen 31 -48
Arvesens veg 14 -22
Folkestads gate 52 -62
Søknad gjelder Vegarbeid, Dekkearbeid, Sprengningsarbeid, Gatelys, VA-anlegg, Overvann, El-nett, Tele/fiber/kabel-TV

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.04.2020
Tittel VVA Sagatunvegen
Byggherre
Organisasjon: HAMAR KOMMUNE (orgnr.: 970540008)
Kontaktperson: Tor Veflingstad (tlf.: 996 21 946)
Stedsansvarlig
Bjørn Olav Engh (tlf.: 41460638)
Ansvarshavende
Atle Nybakken (tlf.: 95807355)