Gravesøknader i Hamar kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hamar kommune

Graving i Hamar kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hamar.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/38
Entreprenør DOBLOUG MASKIN AS
Start 06.04.2020
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Strandvegen 100 -105B
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 30.03.2020
Tittel Hustomt Strandvegen 105
Byggherre
Kontaktperson: Farhad Eshagi (tlf.: 90741057)